","author":" ","author":"

Anna Ekström besökte Elof Lindälvs gymnasium

Sveriges Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström besökte Kungsbacka och Elof Lindälvs gymnasium.

Träffade elever på Gymnasial lärlingsanställning

På programmet stod bland annat ett besök på den nya utbildningsformen Gymnasial lärlingsanställning där Anna Ekström tog del av erfarenheter från både elever och personal. Gymnasial lärlingsanställning är ett pilotprojekt där några få gymnasier och företag i Sverige deltar däribland Kungsbacka. Och ministern gillade det hon såg.

- Det här är väldigt spännande och något som jag också tror mycket på.

Anna Ekström fick också en möjlighet till en intressant pratstund med de elever som nyligen börjat i årskurs 1 som anställda lärlingar på Industritekniska programmet. Eleverna visade stolt upp sin hemvist på skolan och några av de maskiner de använder i sin undervisning.

Presentation i aulan

Sveriges gymnasie- och kunskapslyftsminister träffade därefter merparten av lärarna på Kungsbackas tre kommunala gymnasier.

Under presentationen i aulan pratade Anna Ekström bland annat om hur viktigt det är att gå i gymnasiet, ta en gymnasieexamen och vikten av att höja statusen på yrkesutbildningar.  

- Antalet elever på yrkesprogrammen har i stort sett halverats sedan 2011. Exempel på bristyrken är sjuksköterska, svetsare, rörläggare och barnskötare. I princip gymnasiets yrkesprogram. För Sveriges framtid måste vi få upp intresset för yrkesprogrammen. I senaste budgeten gör vi därför stora satsningar inom gymnasieskolan, berättade Anna Ekström.

Läs mer om Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2018