","author":" ","author":" ","author":" ","author":" ","author":" ","author":" ","author":" ","author":" ","author":" ","author":" ","author":" ","author":"

Hotell - och Turism eleverna i åk ett, har avslutat sitt första projekt

HT17 har genomfört ett projekt där de har haft som uppdrag, att utveckla Åsa som turistdestination. Detta är ett projekt som är ämnesövergripande och i år var ämnen som Svenska, Engelska, Logi, Besöksnäringen, Resmål och Resvägar samt Entreprenörskap involverade.

Syftet med projektet var,  att kunna samarbeta, leda en aktivitet, göra en muntlig och skriftlig presentation, samt att lära sig om grunderna inom turism.

Eleverna lyckade fantastisk bra på alla punkter och kommer att bli fina ambassadörer för vår utbildning i framtiden!

Text och bild
Ulla Salscheider