","author":" ","author":" ","author":" ","author":"

Hotell och- turismeleverna utförde sitt gymnasiearbete på Barnrättsdagen

Emmy och Aleksandra från Hotell och turismprogrammet gjorde sitt gymnasiearbete i samband med Barnrättsdagen, som arrangerades av i Kungsbacka kommun. Detta är en utbildningsdag, som syftar till att ge alla medarbetar en gemensam grund, hur vi bemöter barn och ungdomar i vårt dagliga arbete.

Elevernas uppdrag var att hjälpa till med diverse förberedelser, såsom planering och  av dagen, ordna med namnbrickor för ca. 200 deltagare, boka bord, göra välkomstkassar, förbereda ett Kahoot med frågor och svar, rigga scenen och mycket mer.

Under själva dagen skötte de registeringen av deltagare, var värdinnor med allt var det innebar, samt medverkade på olika aktiviteter på scenen. Detta skötte de på ett mycket proffsigt sätt!

Eleverna säger själva, att de lärde sig otroligt mycket om vad det innebär att arrangera ett event. De tyckte specifikt, att det väldigt mycket att förbereda och som skulle klaffa innan själva eventet gick av stapeln.

 Marknaden för event är en växande bransch och det behövs duktiga och drivande medarbetare, så hoppas att Emmy och Aleksandra tar med sig sina erfarenheter ut i arbetslivet.   

Text och bild
Ulla Salscheider