Foto: Henrik Balke

Lekfull fysiklektion på Liseberg

Vad är skillnaden mellan att sitta längst fram eller längst bak i Helix-tåget? Hur stor är accelerationen för en person som åker Loke? Detta var frågor som de elever som läser fysik 2 på teknik- och naturprogrammen fick ta reda på under en spännande fysiklektion på Liseberg.

Noggranna förberedelser

Eleverna har förberett sig väl genom att bland annat lära sig hur mobiltelefonens inbyggda accelerometer och gyroskop fungerar. Några använde filmkamera för att kunna analysera rörelser i efterhand med datorprogram. Varje grupp hade också formulerat en frågeställning som de skulle undersöka experimentellt på plats.

Ett lekfullt sammanhang

- Jag tror att det är roligt för eleverna att i slutet av kursen få använda sina kunskaper i ett verkligt och mer lekfullt sammanhang, säger Henrik Balke, fysiklärare på Elof Lindälvs gymnasium.