Lindälvselever skapar nya vänskapsband i Spanien

Stekande sol i Sevilla och iskyla i Kungsbacka! Elof Lindälvs utbyteselever fick verkligen uppleva kontraster på sitt språkutbyte i Spanien.

Under två veckor bodde elever och lärare hos spanska familjer och fick träna sig både i det spanska språket men också uppleva en annorlunda matkultur och dygnsrytm.

Det är elever på Elof Lindälvs gymnasium som läser spanska steg 4 från Ekonomi-, Naturvetenskap- och Samhällsvetenskapsprogrammet som nyligen är hemkomna från ett språkutbyte i Sevilla. Ett språkutbyte som startades 2014 och sedan dess genomförts varje vårtermin.

”Språkbadar” i två veckor

- Det är ett kultur- och språkutbyte där idén är att ”språkbada” i två veckor, ge interkulturell kunskap och därmed minska avstånden mellan två i Europa väldigt olika kulturer, säger Carina Lilja von Unge, lärare i spanska och engelska på Elof Lindälvs gymnasium. Eleverna får se att de verkligen klarar olika språksituationer och skapar nya vänskapsband, vilket är otroligt bra för självkänslan.

Utbytesskolan heter Mariana Pineda och ligger i Sevilla. Utbytet och eventuella spanska språksvårigheter underlättas av att eleverna i Spanien läser en del ämnen bilingual, det vill säga att vissa lektioner i alla ämnen undervisas på engelska. 

Förberedelser på hemmaplan

Eleverna i båda länderna får i god tid veta vad som krävs av dem för att delta i språkutbytet och även föräldrarna till eleverna involveras. Presentationer planeras för besöket på båda skolorna. Lindälvs elever presenterar också sina erfarenheter för sina kurskamrater när det kommer tillbaka till Sverige.

Språkutbytet hoppas få en fortsättning även nästa år.

- Det är en otrolig upplevelse att se våra elever växa under ett utbyte. En rolig och viktig erfarenhet för unga människor som kan innebära nya perspektiv på tillvaron, säger Carina.