","author":" ","author":" ","author":"

Spännande studiebesök på Teknikprogrammet

Teknikeleverna i årskurs 1 har besökt SKF i Göteborg där de fick ta del av intressant teknikhistoria och produktutveckling.

I besöket ingick bland annat en rundvandring i företagets utställningshall. SKF är en av världens ledande företag inom området kullager och tätningar.

Teknik och yrkesroller i framtiden

Dessutom har teknikeleverna i årskurs 2 haft besök i skolan av Ulf Ödesjö från Arcam AB. Ulf berättade om företaget, sin yrkeskarriär och om vilka kompetenskrav som eleverna kan möta i framtiden. Med stor inspiration väckte Ulf intresset för teknik och framtid hos eleverna vilket resulterade i många intressanta frågor.