Europadagen uppmärksammas på Kungsbackas gymnasieskolor

På Europadagen den 9 maj firar vi freden och sammanhållningen i Europa. Kungabackas gymnasieskolor uppmärksammar detta genom en temaförmiddag på Elof Lindälvs gymnasium.

Ta steget ut i Europa

Europadagen på Elof Lindälvs gymnasium pågår klockan 9-12 i sal N73 och gymnasieskolornas elever kommer bland annat att få ta del av andra elevers erfarenheter kring europeiska utbyten, språkresor och volontärverksamhet.

- Emellanåt bryter vi med ”heta stolen” då vi bland annat frågar vår nämndsordförande Ulrika Landergren om hur det är att ha Bryssel som arbetsplats, säger Frida Fogelmark, utvecklingschef på förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning.

Firas 9 maj

I ett tal i Paris 1950 föreslog Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schumann en ny form av politiskt samarbete som skulle göra ett nytt krig otänkbart. Europadagen firas den 9 maj varje år till minne av Robert Schumanns deklaration som är startskottet till dagens EU.

Kontakta gärna

Frida Fogelmark
0300-83 35 10
frida.fogelmark@kungsbacka.se