Tidningar och tidskrifter

På biblioteket hittar du tidningar och tidskrifter som vi prenumererar på. Här kan du läsa och kopiera artiklar. I magasinet förvaras tidigare utgivna tidskrifter i två år och dagstidningar förvaras i två månader.

Dagstidningar

Göteborgs Posten
Dagens nyheter
Svenska dagbladet
Norra Halland
Kungsbacka-posten

 

Tidskrifter

Facktidningar
Dagens arbete
Handelsnytt
Kommunalarbetaren
Sekotidningen
SKTF
Fritid
Total Film
Vecko Revyn
Globala frågor
Amnesty Press
Barn, Rädda barnen
Camino
Euroturk
Fjärde världen
Fokus
Tempus
Världshorisont
Världspolitikens dagsfrågor
Litteratur och språk
Filter
Karavan
Ponton
Språktidningen
Mat
Allt om mat
Hembakat
Resa
RES
Vagabond
Samhällsfrågor
360
ARKO
Bang
Barn
Barn och cancer
Effekt klimatmagasin
Expo
Respons
Råd och rön
Sport
Bilsport
Offside
Teknik och forskning
Forskning och framsteg
Illustrerad Vetenskap
Modern Psykologi
.NET
New Scientist
Ny Teknik
Populär Historia
Scientific American
The economist