Elevhälsa

Elevhälsan bidrar till att skapa en god miljö för alla elevers lärande och personliga utveckling.

Tillsammans med övrig skolpersonal verkar vi för ungdomarnas välbefinnande, hälsa och kunskapsutveckling. Med våra olika kompetenser arbetar vi stödjande, utredande och behandlande med utgångspunkt från varje elevs behov.

Teamet består av:
Skolsköterskor
Kuratorer
Specialpedagoger

En skolsköterska, en kurator och en specialpedagog är knutna till enheterna.
Information om vilka de olika enheterna är finns längre ner på sidan.

Skolenhet 1
El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet samt Gymnasial Lärlingsutbildning,

Skolsköterska Debora Lorentsson
Kurator Christine Johansson
Specialpedagog Christina Schedvin

Skolenhet 2
Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet  

Skolsköterska Debora Lorentsson
Kurator  Andreas Eliesersson
Specialpedagog Vakant

Skolenhet 3
Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet

Skolsköterska Jeanette Viggeborn
Kurator Liselotte Änghede
Specialpedagog Jenny Rappe

Skolenhet 4
Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Skolsköterska Jeanette Viggeborn
Kurator Liselotte Änghede
Specialpedagog Pauline Arnesson

Skolenhet 5
Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen
Skolsköterska Jeanette Viggeborn
Kurator Andreas Eliesersson
Specialpedagog Therese Bylund