Kuratorer

Som skolkuratorer ger vi råd och stöd till elever, föräldrar och personal. Tillsammans arbetar vi för att finna lösningar på de bekymmer som kan uppkomma för enskilda elever och grupper i skolan.

Vi är en länk mellan skolan och de resurser som finns utanför skolan såsom socialtjänsten, ungdomsmottagningen och barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen.

Vi ger råd i studiesociala frågor och tillhandahåller de blanketter som behövs. Vi hjälper också till vid stipendieansökningar.

Vi har tystnadsplikt, så kallad kvalificerad sekretess reglerad i 7 kap 9§ Sekretesslagen.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att ringa.

Liselotte Änghede
Ansvarar för Skolenhet 3, 4 och av enhet 5 gymnasiesärskolan
Rum: K49
0300-83 35 17
0706-55 20 16
liselotte.anghede@kungsbacka.se

Mottagningstider:
Måndag - fredag 8.30-17

Christine Johansson
Ansvarar för Skolenhet 1
Rum: K50
0300-83 35 16
076-786 36 49
christine.johansson@kungsbacka.se

Mottagningstider: 

Måndag -torsdag 8.30-16.30

Andreas Eliesersson
Ansvarar för skolenhet 2 och 5, inte gymnasiesärskolan på enhet 5 

Rum: K62

0700-81 53 57
andreas.eliesersson@kungsbacka.se

Mottagningstider: 

Måndag- fredag 8-15
Måndag och onsdag även 15-17 

Skolenhet 1
El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Lärlingsutbildning 

Skolenhet 2
Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet 

Skolenhet 3
Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet

Skolenhet 4
Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Skolenhet 5

Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen