Skolpsykolog

Psykologen tillför kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Det sker genom handledning, konsultation och utbildningsinsatser.

Vid behov kan psykologen på rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.

Psykologen bidrar med kunskap kring psykiska besvär, skydds och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling.

Kontakta gärna

Tina Tenfält
0300-83 33 95
tina.tenfalt@kungsbacka.se