Skolsköterskor

Vi ser eleven ur ett helhetsperspektiv med fokus på elevens psykosociala och fysiska välmående.

Vårt arbete är främst förebyggande hälsovård och vi verkar för sunda levnadsvanor.

Vi är medicinska resurspersoner i elevhälsoteamet.

Vi har tystnadsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Skolsköterskan erbjuder:

• Hälsosamtal i årskurs 1

• Att vid behov förmedla kontakter och bistå med olika hjälpinsatser vid kroppsliga
   och psykosociala problem

• undervisning/utbildning – ansvarar för den fysiska och psykiska hälsan
   enskilt/grupp

• Utför enklare sjukvård


Vi har öppen sköterskemottagning

Måndag - fredag klockan 8-9 samt 13-14

Skolsköterska Debora Lorentsson
Ansvarar för skolenhet 1 och 4
Rum: K51 
0300-83 35 19
0727-34 35 19
debora.lorentsson@kungsbacka.se 

Skolsköterska Jeanette Viggeborn
Ansvarar för skolenhet 3
Rum: K58
0300-83 35 18
0727-34 35 18
jeanette.viggeborn@kungsbacka.se

 

Skolsköterska Liselotte Johansson
Ansvarar för skolenhet 2 och 5
Rum:K53
0300-83 35 01
0700-81 83 64
liselott.johansson@kungsbacka.se