Specialpedagoger

Vi arbetar för att alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att utifrån sina unika förutsättningar upptäcka sin kapacitet och nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en god lärmiljö, där pedagogik och undervisning anpassas utifrån elevers olika sätt att lära.

Enhet 1
Christina Schedvin  
 0300-83 36 25
0700- 81 84 58
christina.schedvin@kungsbacka.se
Rum C16
Ansvarar för Fordons- och transportprogrammet, Gymnasial Lärlingsutbildning, Gymnasial lärlingsanställning

 

Enhet 2
Therese Bylund
0300-83 35 90
0700-81 50 75
therese.bylund@kungsbacka.se
Rum N42
Ansvarar för Naturvetenskapsprogrammet, Introduktionsprogrammen med språkinriktning

Enhet 3
Jenny Rappe
0300- 83 35 86
0700- 83 39 28
jenny.rappe@kungsbacka.se
Rum G27
Ansvarar för Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet


Enhet 4
Pauline Arnesson
0300-83 35 71
0767-863648
pauline.arnesson@kungsbacka.se 
Rum K63
Ansvarar för Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Enhet 5
Ulrike Bouvin
Rum G24
0300-83 35 51
0705-90 35 51
ulrike.bovin@kungsbacka.se
Rum G27
Ansvarar för Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet och Gymnasiesärskolan