Elevkåren

Elevkåren träffas i H34 varje fredag mellan 9-10.

Elof Lindälv ska vara en skola där elever känner att de kan påverka, i både stora och små frågor. Målet är att alla elever ska tycka det är roligt att jobba med demokratiska frågor. Vi ska ha en trygg och fungerande arbetsmiljö för elever, lärare och personal.