Fotboll som individuellt val

Vad innebär studierna?

Du läser på något av skolans program, men viker ditt individuella val för fotboll.

Du läser kurserna idrott och hälsa 1 - specialisering och idrott och hälsa 2 -specialisering , vilket innebär att du kommer att ha fotboll på schemat under årskurs 1 och 2.
Du kommer inte att missa något av övriga kurser på programmet du väljer att gå på även fast du väljer att gå på Fotbollsgymnasiet. Du uppnår samma behörighet som övriga elever på ditt program.

Du kan läsa fotboll som individuellt val på dessa program:

  • El- och energiprogrammet

  • Ekonomiprogrammet

  • Fordons- och transportprogrammet

  • Handels- och administrationsprogrammet

  • Hotell- och turismprogrammet

  • Industritekniska programmet

  • Naturvetenskapsprogrammet

  • Teknikprogrammet

Fler nyheter