Hockey som individuellt val

Du läser på ett nationellt program och viker ditt individuella val för ishockey. Du får samma behörighet som övriga elever på ditt program. Detta är ett I-val i Aranäsgymnasiets regi vilket betyder att elever inskrivna på Aranäsgymnasiet har förtur till platserna.

Du läser kurserna Idrott och hälsa 1 - specialisering och Idrott och hälsa 2 - specialisering. Du har möjlighet att enbart läsa idrott och hälsa 1 - specialisering för att sedan välja något annat individuellt val.

Du har en schemalagd lektion (teori) per vecka både i Idrottsspecialisering 1 och 2 där idrottsläraren sätter det teoretiska betyget. Efter träningen (måndag och fredag morgon) äter du frukost på skolan. Därefter återgår du till den ordinarie undervisningen på ditt program.

Följande program går att kombinera med idrott och hälsa - specialisering.

  • El- och energiprogrammet

  • Ekonomiprogrammet

  • Fordons- och transportprogrammet

  • Handels- och administrationsprogrammet

  • Hotell- och turismprogrammet

  • Industritekniska programmet

  • Naturvetenskapsprogrammet

  • Samhällsvetenskapsprogrammet

  • Teknikprogrammet