Ansökan

Ansökan om kursen Idrott och hälsa 1 specialisering med inriktning tennis gör du i samband med ditt programval, som ska vara inne senast 1/2 2016. Du kan välja mellan samtliga program utom Restaurang och livsmedel.

Du väljer kommun, skola och utbildning samt sparar gjorda val.
I rullisten under Individuella val letar du upp och markerar Idrott specialisering.

Utöver att söka Idrott och hälsa 1 specialisering enligt ovan så vill vi att du skickar in intresseblanketten som finns nedan senast 1/2 2015.

Ansökan om tennis