Centralt innehåll i kursen

  • Regler, tekniker och taktik
  • Planering, genomförande och analys av träningsprogram
  • Hur tennisen uvecklar den kroppsliga förmågan
  • Tennisens organisation och historia
  • Organisation av barnverksamhet
  • Kulturella och sociala aspekter på tennisen
  • Etik, moral och genus i förhållande till tennisen