Träningen

Du kommer att ha två schemalagda träningstillfällen – totalt tre timmar – per vecka. Träningen sker i Kungsbacka tennishall. Utöver träningstillfällena har vi utvecklingssamtal varje termin.