Lärare

Läsåret 2016-2017

Under dagtid når du lärarna enklast via e-post enligt modellen förnamn.efternamn@kungsbacka.se
Önskar du komma i kontakt med lärarna per telefon, kontakta kommunens kundcenter 0300-83 40 00

Namn namn@kungsbacka.se Sign
Ahlström, Malin malin.ahlstrom MAM

Alfredsson, Anna-Lena

anna-lena.alfredsson

ALA

Amberntson, Marie

marie.amberntsson

 MA

Andersson, Fredrik

fredrik.andersson

 FA

Andersson, Ingvar

ingvar.andersson

 IA
Andersson, Jan jan.andersson  JA

Andersson, Lars

lars.g.andersson@kungsbacka.se

 LAO
Andersson, Stefan stefan.andersson  SA

Ardfelt, Åsa

asa.ardfelt

 ÅA

Areskog Ronnstedt, Annika

annika.areskog@kungsbacka.se

 AAR
Arnesson, Pauline pauline.arnesson  PAR

Axelsson, Kennet

kennet.axelsson

 KAN

Balke, Henrik 

henrik.balke

 HBE
Bark, Ahmad ahmad.bark  ABA
Barkman, Cecilia cecilia.barkman  CBN
Berg, Anders anders.berg  ABR
Bergendahl, Kristoffer Kristoffer.bergendahl  KBL
Bernmalm, Annika annika.bernmalm  ABE
Blomberg, Johanna johanna.blomberg  JB
Blomgren Andersson, Cajsa cajsa.blomgren-andersson  CAJ

Boström, Annika

annika.bostrom

 ABM
Carlson, Lena lena.carlson   LCN

Chan Jakobsson, Lai-Yin

lai-yin.chan@kungsbacka.se

 LYC

Centergran, Charlotte

charlotte.centergran

 CCN

Christensson, Karin

karin.christensson

 KC

Clarin, Jessica

jessica.clarin

 JCN

Costerdal, Charlotte

charlotte.costerdal

 CC

Dahl, Olof

olof.dahl

 OD

Dahlberg, Frida

frida.dahlberg

 FD

Dahlberg, Michael

michael.dahlberg

 MD

Edwards, Scott

scott.edwards 

 SES
Ekelund, Ellen ellen.ekelund EEd
Eklöf, Tobias tobias.eklof  TEF
Eliasson, André andre.eliasson  AEN
Eliasson, Bertil bertil.eliasson  BE

Eliasson, Mats

mats.eliasson

 ME
Eliasson, Stefan stefan.eliasson  SE

Ellsén, Göran 

goran.ellsen

 GE
Enghardt, Martina
martina.enghardt  MET
Eriksson, Carina carina.eriksson  CE
Erlandsen, Marie marie.erlandsen  MEN

Fabricius, Daniel

daniel.fabricius

 DFS

Fagerell, Helena

helena.fagerell

 HF

Falk, Lars

lars.falk

 LF

Finndahl, Ingela

ingela.finndahl

 IF

 

 

 
Fransson, Henrik henrik.fransson  HEF

Frisk, Christian

christian.frisk

 CFK

Front, Britt-Louise

britt-louise.front

 BLF
Fälth, Tommy tommy.falth  TF
Garle Alexandra alexandra.garle   AGE
Gartinger, Linda linda.gartinger  LGR
Gelin, Jan jan.gelin  JGN
Ghamari, Hanna hanna.ghamari  HGI

Grönbeck, Svante

svante.gronbeck

 SG

Gustafsson, Charlotte

charlotte.gustafsson

 CG

Gustafsson, David

david.gustafsson

 DGN

Gustavsson, Benny

benny.gustavsson

 BGN

Götborg, Göran

goran.gotborg

 GG

Haegermark, Marcus

marcus.haegermark

 MHK

Hagelin, Frida

frida.hagelin

 FH

Hall, Petra

petra.hall

 PHL
Hamataj, Erjon erjon.hamataj  EHJ

Hed, Eva

eva.hed

 EH

Hedström, Niklas

niklas.hedstrom

 NH

Heller, Bo

bo.heller

 BHR
Hellström, Anna Karin anna-karin.hellstrom  AKHM

Hjelm, Camilla 

camilla.hjelm

 CH

Holm, Ann-Sofie

ann-sofi.holm@kungsbacka.se

 ASH

Holm, Stig 

stig.holm

 SH

Holmberg, Kerstin 

kerstin.holmberg

 KH

Hovden, Peer

peer.hovden

 PH

Hultén, Martin

martin.hulten

 MHU

Häggblad Hyensjö, Karin

karin.haggblad@kungsbacka.se

 KHH

Isaksson, Tommy

tommy.isaksson

 TI
Jacobson, Tor tor.jacobson  TJA

Jeppsson, Henrik

henrik.jeppsson

 HJN

Jernberg, Josefine

josefine.jernberg

 JJG

Johansson, Elisabeth

elisabeth.johansson

 EJ

Johansson, Emil

emil.a.johansson@kungsbacka.se

 EJA

Johansson, Peter

peter.johansson

 PJO

Johansson, Sven

sven.johansson

 SJN
Johansson, Tommy tommy.johansson   TJ
Jonnestedt, Peter peter.jonnestedt  PJT

Karlsson, Kenneth

kenneth.karlsson

 KK

Karlsson, Peter

peter.p.karlsson@kungsbacka.se

 PK
Kjellén, Johanna
johanna.kjellen  JK

Klingnäs, Eva

eva.klingnas

 EKS

Krüger, Håkan

hakan.kruger

 HK

Källström, Eva

eva.kallstrom

 EKM
Larssen, Malene malene.larsson  MLX

Larsson, Morgan

morgan.larsson

 MLN

Larsson, Yali

yali.larsson

 YL

Lehmann, Heidi 

heidi.lehmann

H LN

Lenberg, Margareta

margareta.lenberg

 MLG

Lenngren, Markus

markus.lenngren

 MLE

Lilja von Unge, Carina

carina.lilja-von-unge@kungsbacka.se

 CL

Lindén, Niclas

niclas.linden

 NL
Lindqvist Henry, Åsa asa.henry  ÅLH
Ljunggren, Thomas thomas.ljunggren  

Magnusson, Mirja

mirja.magnusson

 MMN

Matsson, Daniel

daniel.matsson

 DM

McGarvie, Sara

sara.mcgarvie

 SMG

Mohlin, Anna

anna.mohlin

 AM
Morehed, Sofia sofia.morehed  SM
Najdat Hamid, Beligh beligh.hamid  BHX

Neuman Claes

claes.neuman

 CN

Nilsson, Agneta

agneta.nilsson

 ANN

Nordin, Anders

anders.nordin 

 ANO

Nordlund, Anders

anders.nordlund

 AND

Nykvist, Eva-Marie

eva-marie.nykvist

 EMN
Näslund, Jörgen jorgen.naslund  JN
Olausson, Eva eva.olausson  EO

Olsson, Jan

jan.olsson

 JO

Paulusson, Helena

helena.paulusson

 HPN
Persson, Maria maria.persson2@kungsbacka.se  MP
Påls, Maria maria.pals  MAP

Ranstrand, Michael

michael.ranstrand

 MRD
Rappe, Jenny jenny.rappe  

Rentenaar, Marianne

marianne.rentenaar

 MR
Ringström, Hannah hannah.ringstrom  HRM

Ronnstedt, Bengt

bengt.ronnstedt

 BR
Rosén, Linda

linda.rosen

 LRN

Ruiz Mendez  Francisco

francisco.ruiz-mendez

 FRM
Ryberg, Ulf ulf.ryberg  UR

Rådström, Sofia

sofia.radstrom

 SR

Salscheider, Ulla

ulla.salscheider

 US

Schagerholm, Alf 

alf.schagerholm

 ASM
Schedvin, Christina christina.schedvin  CSN
Schultz, Andreas andreas, schultz  ASZ

Sjöberg, Ingrid

ingrid.sjoberg

 IS
Sjögren, Nathalie nathalie.sjogren NSN

Sjövall, Emelie

emelie.sjovall

 ESL

Skantze, Therese

therese.skantze

 TSK
Skyllerström, Niklas niklas.skyllerstrom  NSK
Spikare, Mathias mathias.spikare  MSE

Stenlund, Annika

annika.stenlund

 ASD

Streling, Barbro

barbro.streling

 BSG

Ström, Torbjörn

torbjorn.strom

 TS

Stureson, Birgitta

birgitta.sturesson

 BS

Ståhlfors, Gunilla

gunilla.ståhlfors

 GSS
Sundell-Hart, Carina carina.sundell-hart  CSH
Sundgren-Jonasson, Tiina tiina.sundgren-jonasson  TSJ

Svensson, Anna

anna.k.svensson@kungsbacka.se

 ASN
Säterberg, Annette annette.saterberg  ASÄ

Tengelin, Hannah

hannah.tengelin

 HTN

Thuring, Marianne

marianne.thuring

 MTG

Thölin, Jörgen

jorgen.tholin

 JTN

Tingström, Eva 

eva.tingstrom

 ET

Toftered, Anette 

anette.toftered

 AT

Toftered, Robert

robert.toftered

 RT

Thorell, Catharina

catharina.thorell

 CT
Thylin, Julia julia.thylin  JTX
Toma, Rasha rasha.toma  RTA

Torstensson, Marie

marie.torstensson

 MT

Träff, Lowe 

lowe.traff

 LT
Vinberg, Cecilia cecilia.vinberg  CV
Väinölä, Petri petri.vainola PVÄ

Wall, Peter

peter.wall

 PW

Wallberg, Gunilla 

gunilla.wallberg

 GW

Warnholtz, Cecilia

cecilia.warnholtz

 CW

Wenåker, Therese

therese.wenaker

 TW
Wieck, Anna anna.wieck  AWK
Wrede, Bärbel barbel.wrede  BWE
Wretling, Oscar oscar.wretling  OW

Örngård, Thomas

thomas.orngard

 TÖ