Rektorer

På dagtid kan det vara svårt att nå rektorerna via telefon. Du når rektorerna enklast via e-post enligt modellen förnamn.efternamn@kungsbacka.se


Rektor enhet 1
Bonny Wernersson
0300-83 35 11
bonny.wernersson@kungsbacka.se

Program: El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet och
Gymnasial Lärlingsutbildning


Rektor enhet 2
Claes Nilsson
0300-83 35 12
claes.nilsson@kungsbacka.se 

Program: Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet

Rektor enhet 3
Cindia Escalante Mattsson
0300-83 35 13
cindia.escalante-mattsson@kungsbacka.se 

Program: Ekonomiprogrammet och SamhällsvetenskapsprogrammetRektor enhet 4
Birgith Fahlstedt
0300-83 35 14
birgith.fahlstedt@kungsbacka.se 

Program: Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet


Tf rektor enhet 5
Sofia Rådström
0300-
sofia.radstrom@kungsbacka.se

Program: Introduktionsprogrammen

Tf rektor enhet 5
Eva Malmgren-Thörnblom
0300-
eva.malmgren-thornblom@kungsbacka.se

Program: Gymnasiesärskolan