Studentdag

Sjungom studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår!

Fredag 9 juni 2017 är det studentdag på Elof Lindälvs gymnasium. Klockan 14 lämnar de nybakade studenterna gymnasietiden bakom sig och springer ut mot framtiden via den norra entrén på skolan.

Släkt och vänner - Kom i god tid och glöm inte öronproppar. Ljudvolymen brukar vara hög. Tänk också på att det brukar vara mycket trafik och många människor på plats i samband med studentdagen. Framkomligheten i centrum är begränsad.

Studenter - Skolan kommer att vara helt låst mellan klockan 9-14. Insläpp efter klockan 9 sker endast med mentor. Varje mentor tar ansvar för sin klass och ser till att eleverna håller sig i skolan fram till utspringet klockan 14.

Lägg till i kalender:
kl. 13:00-14:00
Elof Lindälvs gymnasium