Drogpolicy för alla Kungsbackas gymnasieskolor

Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium och de tre idag i Kungsbacka verksamma friskolorna har i samverkan med Ung Öppenvård tagit fram en gemensam drogpolicy.

Målsättningen, som varit vägledande för policyn, är att skolan ska vara en drogfri arbetsplats och att enligt Kungsbackas vision missbruk ska stävjas tidigt och en hjälpande hand ges om det trots allt går snett.

Med droger avses alkohol, narkotika, icke medicinsk användning av läkemedel eller andra preparat som påverkar centrala nervsystemet.

Kungsbackas drogpolicy