Skolans krisgrupp från hösten 2017

Titel Namn Tel. arbete
Rektor Bonny Wernersson

0300–83 35 11     

Rektor Pernilla Vilumsons

0300–83 35 12

Rektor Cindia Escalante Mattsson

0300–83 35 13

Rektor Birgith Fahlstedt

0300–83 35 14

Rektor Mikael Jacobsson
0300-83 35 22
Administrativ chef
Jessica Dunhäll

0300-83 35 08

Kurator Christine Johansson

0300–83 35 16

Kurator Andreas Eliesersson 0300-83 35 83
Kurator Liselotte Änghede

0300–83 35 17

Skolsköterska Jeanette Viggeborn

0300–83 35 18

Skolsköterska Debora Lorentsson

0300-83 35 19

Skolsköterska Liselotte Johansson 0300-83 35 01
Psykolog Tina Gustafsson 0300-83 33 95
Kommunikatör Patrik Elvirsson 0300-83 33 03
Präst Per Jönsson