Övrigt

Utöver ovan nämnda projekt och internationella samverkan, medverkar lärare, rektorer och övrig  personal på skolan i olika internationella, nationella, regionala och lokala utvecklingsprojekt för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.