Personbil

På denna inriktning får du lära dig att utföra reparationer på personbilar och även utföra kvalificerade felsökningar i moderna bilars datorstyrda system.

Ämne och kurser

  Poäng
     
Gymnasiegemensamma ämnen   600
Engelska 5   100
Historia 1a1   50
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1a   100
Naturkunskap 1a1   50
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1   100
     
Programgemensamma karaktärsämnen
Fordons- och transportbranschens vilkor och arbetsområden 
Fordonsteknik introduktion 
  400
200
200 
 

Individuellt val   200
     
Gymnasiearbete   100
     
Inriktningskurser   1 200
Personbilsteknik
Godshantering
Lastbil och mobila maskiner
Personbilsteknik
Transport
Godshantering    

   
Personbilsteknik