Vård- och omsorgscollege Kungsbacka


Vård- och omsorgsprogrammet inom Lärlingsutbildningen på Elof Lindälvs gymnasium har blivit certifierat Vård- och omsorgscollege i Kungsbacka. Denna certifiering är en kvalitetsgaranti, som gynnar den som studerar på Vård- och omsorgsprogrammet.

En Vård- och omsorgscollege certifierad utbildning betyder att arbetsgivarna har varit med och kvalitetssäkrat innehåll och upplägg så att de matchar deras behov av kompetens för framtiden. Du får en modern utbildning med hög kvalitet inom både teori och praktik.

Efterfrågan på välutbildad personal blir allt större och VO-college arbetar med att få fler sökande till våra utbildningar. Våra handledare på praktikplatserna kommer att få utökad handledarutbildning. Du som elev får praktikplatser med kompetenta handledare.

VO-college har garanterade kvalitetskriterier som bidrar till att du blir anställningsbar i framtiden eller får en god grund för vidare studier. Yrkesområdets status ökar. Efter avslutat program med godkända kurser framgår det i betyget att du som studerande har studerat på ett VO-college.

I Kungsbacka samarbetar Elof Lindälvs gymnasium, Aranäsgymnasiet,
Medlearn samt Yrkeshögskolan med arbetsgivarna Äldreomsorgen och Funktionsstöd i Kungsbacka kommun, Förenade Care, Kungsbacka sjukhus och fackförbundet Kommunal.

Läs mer om VO-college på www.vo-college.se