Vård och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. När du fullföljt din utbildning har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Du får grundläggande behörighet för högskolestudier om du gör vissa kompletteringar i ditt individuella val.
Du är intresserad av att arbeta med människor i olika åldrar och livssituationer, Du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta.

Du får arbetsplatsförlagt lärande (APL) och följer en utbildad yrkeshandledare under minst hälften av din utbildning inom olika verksamheter beroende på vilka kurser du väljer. Det kan till exempel vara inom äldreomsorg eller handikappomsorg i kommunen eller inom sjukvård i Göteborgsregionen. Du får en bred yrkesutbildning där du varvar teori med praktik och vissa kursmål läggs ut på din arbetsplats. Din kurslärare ansvarar för att du får en praktikplats. Vi har tillgång till metodrum där vi kan träna praktiska moment som sedan förstärks ute på din arbetsplats. Du har stora möjligheter att knyta kontakter så att du får arbete på loven.

I framtiden kan du arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Efter avslutad utbildning kan du beroende på vilka kurser du valt arbeta inom hälso- och sjukvård som undersköterska eller skötare på sjukhus, vårdcentral eller i hemtjänst. Inom socialtjänst kan du till exempel arbeta som omsorgsassistent, boendestödjare, personlig assistent, på gruppbostad, särskilt boende eller daglig verksamhet. Utbildningen är också efterfrågad inom olika räddningsyrken.

Du kan också läsa vidare på högskolan för att till exempel bli sjuksköterska, ambulanssjukvårdare, socionom, polis, sjukgymnast, psykolog eller dietist.

Länk till Indra där du gör ditt gymnasieval

Länk till Aranäs gymnasiets sida om Vård och omsorg

Kontakta gärna
Teamledare
Heidi Lehmann
0300-83 35 24
0700-83 31 12
heidi.lehmann@kungsbacka.se 

Vad man läser på programmet

Gymnasiegemensamma ämnen   600
Engelska 5   100
Historia 1a   50
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1   100
Naturkunskap 1a1   50
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1   100
     
Programgemensamma karaktärsämnen   1100
Vård- och omsorgsarbete 1   200
Vård- och omsorgsarbete 2   150
Medicin 1   150
Hälsopedagogik   100
Etik och människans livsvillkor   100
Psykiatri 1   100
Psykologi 1   50
Samhällskunskap 1a2   50
Svenska 2   100
Specialpedagogik 1   100
     
Individuellt val   200
     
Gymnasiearbete   100
     
Programfördjupning   500