Programfördjupnings-profil administrativ service


Programfördjupningsprofilen administrativ service ger dig fördjupade kunskaper inom administration och eget företagande. I framtiden kan du arbeta som ekonomiadministratör, säljsupport, orderadministratör, chefsadministratör, personalassistent, marknadsassistent eller inom kundservice och reception.

Båda programfördjupningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola, universitet och högskola.

Vad man läser på profil Administration och service

Ämne/kurs   Poäng
     
Gymnasiegemensamma ämnen   600
Engelska 5   100
Historia 1a1   50
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1a   100
Naturkunskap 1a1   100
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1   100
     
Programgemensamma karaktärsämnen   400
Entreprenörskap   100
Servicekunskap   100
Branschkunskap inom handel och administration   100
Information och kommunikation 1   100
     
Individuellt val   200
Svenska 3 för grundläggande högskolebehörighet   100
Praktisk marknadsföring 2 kan profilen Administration välja   100
Administration 1 kan profilen Handel välja   100
Matematik 2   100
Skolgemensamma individuella val till exempel Moderna språk,
idrott och hälsa 2, Estetiska kurser
  100
Gymnasiearbete   100
     
Inriktning Handel och service   500
Personlig försäljning 1   100
Praktisk marknadsföring 1   100
Affärsutveckling och ledarskap   100
Näthandel 1   100
Inköp 1   100
     
 
     
Profil Administrativ service   500
Administration specialisering 1 och 2   200
Företagsekonomi 1   100
Administration 1   100
Entreprenörskap och företagande   100
     
Profil Administrativ service, valbar programfördjupning   200
Information och kommunikation 2   100
Utställningsdesign 1   100
Engelska 6   100
Svenska 2   100