Mottagande under termin

Kontakt för Språkintroduktion för  Gymnasie- och vuxenutbildning

Johanna Andersson
Mottagningsansvarig
0300-83 40 00
johanna.andersson@kungsbacka.se 

Kontakt för Elof Lindälvs gymnasium

Maria Persson

Specialpedagog
0300-83 35 90
0700-81 50 75
maria.persson2@kungsbacka.se 

 

Kontakt för Aranäsgymnasiet
Sara Edén
Svenska som andraspråkslärare
0300-83 33 09
sara.eden@kungsbacka.se