Nationellt godkänd elitidrottsutbildning

Målsättningen med Kungsbacka elitidrottsgymnasier är att ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad utbildning inom handboll eller fotboll tillsammans med gymnasiestudier.

Undervisningen bygger på eleven/spelaren i centrum. Den enskilde spelaren ges möjlighet att utifrån sin egen förmåga utveckla teknik- och spetsegenskaper samt spelförståelse och speluppfattning i respektive idrott, för att kunna tillämpa dessa i matchsituation. 

Fler nyheter