Samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap ger dig kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor. Här får du fördjupa dig ännu mer i de samhällsvetenskapliga ämnena, såsom historia och religion.

Elof Lindälvs gymnasium är en FN-skola och för dig som läser på Samhälls-vetenskapsprogrammet blir det naturligt att delta i olika projekt på skolan, som till exempel FN-rollspel. Du har också möjlighet att läsa en särskild estetisk variant inom det estetiska området med inriktning bild eller musik.

Vad man läser på inriktningen

Ämne/kurs Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma karaktärsämnen 300
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Individuellt val 200
Gymnasiearbete

 
100


Inriktning Samhällsvetenskap                                    450         
Geografi 1   100
Historia 2   100
Religionskunskap 2   50
Samhällskunskap 2   100
Samhällskunskap 3   100
     

Programfördjupningar

  300

 

Programfördjupningar

Profil Internationell

Internationella relationer, 100 poäng 
Internationell ekonomi, 100 poäng
Språk, 100 poäng

Profil Kriminologi

Psykologi 2b, 50 poäng 
Religionskunskap 2, 50 poäng 
Rätten och samhället, 100 poäng 
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng   

Profil Journalistik och skrivande

Journalistik, reklam och information, 100 poäng
Textkommunikation, 100 poäng
Skrivande, 100 poäng