","author":" ","author":" ","author":" ","author":" ","author":" ","author":" ","author":" ","author":" ","author":"

Hotell- och Turismeleverna ute på ”skarpa” projekt

Två elever av Hotell- och Turismprogrammet i årskurs 3, genomförde sitt gymnasiearbete under skördefesten på Tjolöholms slott. Till sin hjälp med själva genomförandet hade de samtliga elever från årskurs 2.

Arbetet startade redan under våren 2017. Då fick eleverna möjligheten att vara med från starten av planeringen inför höstens skördefest och där fick de träffa olika aktörer från hela regionen.

Elevernas uppgift var att ansvara för värdar och värdinnor. Det var mycket att organisera innan marknaden, såsom, transporter, busskort, schemaläggning och bemanning på de olika stationerna.  Under själva genomförandet var det skarpt läge i två dagar. Arbetskläder och matkuponger skulle delas ut, rekvisita på de olika stationerna skulle kollas med jämna mellanrum, rullande schema och rast avlösning skulle fungera.      

Förberedelserna inför själva genomförandet, startade med ett studiebesök. Eleverna fick en genomgång av helgens program, hjälpa till med förberedelserna inför marknaden, samt en visning av slottet och dess ägor.

När skördefesten gick av stapeln hälsade eleverna besökarna välkomna och hjälpte till med diverse aktiviteter, såsom bl.a. äppelförsäljning, hoppborg och tipspromenad.

Trots regn och rusk den första dagen gjorde samtliga elever en fantastisk insats och visade ett mycket gott värdskap.    

Ett stort tack till Louise och Josefin i HT15 som genomförde sitt arbete på ett mycket professionellt sätt. För att inte glömma samtliga elever från HT16 som deltog och gjorde detta arrangemang möjligt.

Ulla Salscheider