","author":"

Lärare från Lindälv deltog i nationell konferens

Heidi Lehmann och Kristina Fowelin, lärare från Elof Lindälvs gymnasium, deltog i Skolverkets nationella konferens i Stockholm om det nya utbildningskonceptet Gymnasial lärlingsanställning.

Konferensen hade fokus på konceptet Gymnasial lärlingsanställning och de pilotskolor som i år blivit utvalda att starta utbildningen. Däribland Elof Lindälvs gymnasium. Sylvia Lindqvist, projektledare Lärlingscentrum Skolverket och Björn Wärnberg, nationell samordnare från Skolverket var med och arrangerade konferensen. 

Informerade om uppstarten

Gymnasial lärlingsanställning finns från Malmö i söder till Lycksele i norr och samtliga skolor informerade hur uppstarten av utbildningen har fungerat, hur långt man kommit och vad som behöver bli bättre.

- Elof Lindälv har kommit igång riktigt bra och vi känner att den erfarenhet som finns på skolan har bidragit till en lyckad uppstart både för elever men även för företagen. Det har varit mycket givande att träffa de andra lärarna samt kunna få dela med sig av erfarenheter. Det har varit två dagar av intensivt kollegialt lärande och känts mycket positivt, säger Heidi Lehmann, lärare på lärlingsutbildningen på Elof Lindälvs gymnasium.

Möter behovet

Västsvenska handelskammaren deltog också i konferensen och presenterade hur de marknadsför Svensk Gymnasielärling och hur de vill fortsätta samarbetet med gymnasieskolorna. Handelskammaren planerar bland annat att skugga några GLA-elever och företag för att på så sätt kunna finslipa utbildningen så att den ännu bättre möter den efterfrågan och det behov som finns hos företag och studie- och yrkesvägledare.

Läs mer om Gymnasial lärlingsanställning