","author":" ","author":" ","author":"

Hotell och – turismelever medverkar på Kungsbackas julmarknad

I samarbete med stadens nya platsutvecklare Jessica Blume, utförde Alexandra och Julia, två av turismeleverna, sitt gymnasiearbete genom att utveckla delar av årets julmarknad

Eleverna var även med vid själva genomförandet. På marknaden hittade vi även andra elever från programmet, bla. Gustav och Lisa som hjälpte till med marknadsundersökningar, samt  Anton som jobbade på turistbyrån.

Härligt att se eleverna vara så goda förebilder för programmet!

Text och bild
Ulla Salscheider