Europadagen uppmärksammades på Kungsbackas gymnasieskolor

På Europadagen den 9 maj firades freden och sammanhållningen i Europa. Kungabackas gymnasieskolor uppmärksammade detta genom en temaförmiddag på Elof Lindälvs gymnasium.

Ta steget ut i Europa

Europadagen på Elof Lindälvs gymnasium pågick klockan 9-12 i sal N73 och gymnasieskolornas elever fick bland annat ta del av andra elevers erfarenheter kring europeiska utbyten, språkresor och volontärverksamhet.

- Emellanåt bröt vi med ”heta stolen” då vi bland annat frågade vår nämndsordförande Ulrika Landergren om hur det är att ha Bryssel som arbetsplats, säger Frida Fogelmark, utvecklingschef på förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning.

Firas 9 maj

I ett tal i Paris 1950 föreslog Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schumann en ny form av politiskt samarbete som skulle göra ett nytt krig otänkbart. Europadagen firas den 9 maj varje år till minne av Robert Schumanns deklaration som är startskottet till dagens EU.

Kontakta gärna

Frida Fogelmark
0300-83 35 10
frida.fogelmark@kungsbacka.se