Elever från Handelsprogrammet på APL i Portsmouth, England

Akam, Siri och Elliot, tre elever från åk 2, Handels- och administrationsprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium som gör en del av sin APL i Portsmouth, England.

Eleverna praktiserar på the Range, ett företag som med sina 150 butiker i Storbritannien är en av de snabbaste växande kedjor inom försäljning av bland annat möbler, inredning och trädgårdsprodukter. Med 65 000 produkter fördelat på 16 olika avdelningar får de en bred produktkunskap, möjlighet till frontning av produkter samt hjälpa till i försäljnings- och service situationer.