Sjukanmälan

Om du är sjuk måste du anmäla detta till skolan varje sjukdag. Detta gör du fram till klockan 12 på telefonnummer 0515-77 76 13.

Om du går på ett yrkesprogram och befinner dig på praktik ska du dessutom ringa praktikplatsen så att de får reda på att du uteblir. 

Sjukanmälan kan också registreras i Skola24.

Om du blir sjuk under dagen registrera det i Skola24 eller meddela din mentor innan du lämnar skolan. Det går också bra om du eller vårdnadshavare mejlar till mentorn samma dag. Ange då gärna vilken tid du lämnade skolan.