Arbetsplatsförlagt lärande

Alla elever som läser ett yrkesprogram gör 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att du gör en del av utbildningen på en arbetsplats.