Elevhälsan

Skolsköterska
Debora Lorentsson
Ansvarar för skolenhet 1 och 4
Rum: K51 
0300-83 35 19
0727-34 35 19 
debora.lorentsson@kungsbacka.se 

 

Skolsköterska
Jeanette Viggeborn
Ansvarar för Skolenhet 3
Rum: K58
0300-83 35 18
0727-34 35 18
jeanette.viggeborn@kungsbacka.se

 

Skolsköterska
Liselotte Johansson
Ansvarar för skolenhet 2 och 5
Rum:K53
0300-83 35 01
0700-818364
liselott.johansson@kungsbacka.se 

 

Kurator
Liselotte Änghede
Ansvarar för Skolenhet 3 och 4, Gymnasiesärskolan på enhet 5
Rum: K49
0300-83 35 17
0706-55 20 16
liselotte.anghede@kungsbacka.se

Kurator
Christine Johansson
Ansvarar för Skolenhet 1 
Rum: K50
0300-83 35 16
076-786 36 49
christine.johansson@kungsbacka.se

 

Kurator
Andreas Eliesersson
Ansvarar för skolenhet 2 och 5, inte gymnasiesärskolan på enhet 5
Rum: K62
0700-81 53 57
andreas.eliesersson@kungsbacka.se

 

Skolpsykolog
Tina Tenfält
0300-83 33 95
tina.tenfalt@kungsbacka.se

 

Specialpedagog
Christina Schedvin 
Skolenhet 1
Rum C16
0300-83 36 25
0700- 81 84 58
christina.schedvin@kungsbacka.se

 

Specialpedagog
Andreas Martinsson
Skolenhet 3
0708-31 98 13
andreas.martinsson@kungsbacka.se

 

Specialpedagog
Pauline Arnesson
Skolenhet 4
Rum K63
0300-83 35 71
0767-863648
pauline.arnesson@kungsbacka.seSpecialpedagog
Ulrike Bouvin
Skolenhet 5 
Rum G24
0300-83 35 51
0705-90 35 51
ulrike.bouvin@kungsbacka.se

Specialpedagog
Åsa Toresson
Skolenhet 2
0700-81 50 75
asa.toresson@kungsbacka.se