Kontaktpolis

Till hösten 2017 kommer vi att ha en ny kontaktpolis på gymnasieskolorna eftersom den nuvarande, Inger Lagerfors, har gått till nya uppdrag. Polisen kommer att ha som ambition att öka närvaron på skolorna, främst i syfte att vara kontaktskapande.