Rektorer

På dagtid kan det vara svårt att nå rektorerna via telefon. Du når rektorerna enklast via e-post enligt modellen förnamn.efternamn@kungsbacka.se


Rektor enhet 1
Bonny Wernersson
0300-83 35 11
bonny.wernersson@kungsbacka.se
Program: Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Gymnasial Lärlingsutbildning, Svensk Gymnasielärling

Rektor enhet 2
Pernilla Vilumsons
0300-83 34 31
pernilla.vilumsons@kungsbacka.se
Program: Naturvetenskapsprogrammet, Introduktionsprogrammen

 

Rektor enhet 3
Cindia Escalante Mattsson
0300-83 35 13
cindia.escalante-mattsson@kungsbacka.se
Program: Ekonomiprogrammet

 Rektor enhet 4
Birgith Fahlstedt
0300-83 35 14
birgith.fahlstedt@kungsbacka.se
Program: Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet


Rektor enhet 5
Mikael Jakobsson
0300-83 32 94
mikael.jakobsson@kungsbacka.se
Program: Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet, Gymnasiesärskolan