Skolstart årskurs 2 och 3

Ska du börja i årskurs 2 eller 3 på Elof Lindälvs gymnasium efter sommaren? Varmt välkommen tillbaka för ett nytt läsår tisdag 21 augusti.

Se ditt schema för mer information om vilka tider som gäller för din klass. 

Lägg till i kalender:
kl. 08:30-15:00
Elof Lindälvs gymnasium