Atlas praktik & Athena samarbetsprojekt på Lärlingsprogrammet

Lärlingsprogrammet i Kungsbacka har sedan några år tillbaka varit medverkande partner i ett flertal projekt som koordinerats och ägts av Lilla Edets kommun. Med hjälp av finansiering från programmen för Atlas Praktik respektive Athena, har man under några terminer kunnat erbjuda elever på Lärlingsprogrammet i respektive kommun praktik i Gambia.

I första omgången av projektet (2012) fick elever som läste Lärlingsprogrammet med bygginriktning 3 veckors praktik i Gambia. Syftet med projektet var även att medverkande elever skulle inhämta värdefulla insikter i yrkesutövningen som gynnar deras utveckling och tränar flexibilitet och anpassning. Tanken var också att aktualisera globaliserings- och biståndsfrågor på ett konkret sätt genom att eleverna under några dagar fick följa med samarbetspartnern i Gambia, FIOH, till byar inne i landet för att bistå i deras informationsinsatser om ex. hälsa och hygien, sex o samlevnad, familjeplanering, minska spridning av HIV, stoppa könsstympning, tvångsäktenskap och våld inom familjen. Utifrån elevernas erfarenheter av sin utlandspraktik arbetade man sedan vidare med frågor på hemmaplan såsom utvecklingsländer progression, globalisering och hållbar utveckling.

Partnerskapet fick nyligen besked om att man fått godkänt för finansiering för ett nytt samarbetsprojekt inom ramen för Athena-programmet då man bland annat hoppas kunna genomföra ett tvåvägsutbyte med sin partnerskola i Gambia. Man väntar även på besked om finansiering för fortsatt utlandspraktik i Gambia via programmet för Atlas Praktik.

För mer information, kontakta Tommy Johansson, 0300-833521.