ECT Mobility – Utlandspraktik på Fordons- och transportprogrammet

Projektet ECT Mobility ägdes och koordinerades av Kungsbacka kommun (förvaltningen för Gymnasie och vuxenutbildning) och genomfördes under perioden 2010-2012. Projektet finansierades med medel från Leonardo da Vinci Mobilitet (LLP).

Inom ramen för projektet erbjöds elever som läser lastbilsunderhåll på skolans Fordon och transportprogram möjlighet att genomföra en del av utbildningen på en av projektets partnerskolor i Frankrike eller Spanien. Elof Lindälvs gymnasium organiserade även två sk europeiska klasser under projektets gång, vilket innebar att man tog emot elever från sina partnerskolor och genomförde utbildning i kundkommunikation på engelska under en treveckorsperiod.

För mer information, kontakta Andreas Mårtensson, 0300-83 41 99