EURIAC Mobility 1 – Utlandspraktik på IN, EE och TE

Projektet EURIAC Mobility 1 ägs och koordineras av Elof Lindälvs gymnasium och genomförs under perioden 2013-2015. Projektet finansieras med medel från programmet Leonardo da Vinci Mobilitet Yrkesutbildning.

Inom ramen för projektet erbjuds elever som läser automation på El och energiprogrammet, Industritekniska programmet resp. Teknikprogrammet möjlighet att genomföra en del av utbildningen på en av projektets partnerskolor i Finland eller Nederländerna. Elof Lindälvs gymnasium organiserar även två sk europeiska klasser under projektets gång, vilket innebär att man tar emot elever från sina partnerskolor och genomför en kurs i säkerhetssystem på engelska under en treveckorsperiod.

Utbytet bygger på de kurser och samarbetsupplägg som utvecklades inom ramen för projektet EURIAC som genomfördes 2011-2013.