European Class in Trucks Maintenance – Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Projektet European Class in Trucks Maintenance (ECT) genomfördes under perioden 2007-2009 och koordinerades och ägdes (lead partner) av förvaltningen för Gymnasie och vuxenutbildning i Kungsbacka kommun.

Elof Lindälvs gymnasium medverkade som en av 10 partners. Övriga partners var: Transportgruppen (Sverige), ANFA (Frankrike), Centre des Formations Industrielles (Frankrike), Generalitat de Catalunya Ministry of Education (Spanien), IES Mare de Déu de la Mercè (Spanien), SIMI (Irland), Education Office of Warszawa (Polen), National Centre for TVET Development (Rumänien).

ECT-projektet finansierades inom ramen för programmet Leonardo da Vinci Transfer of Innovation (LLP).

Projektets mål var att:

  • Utveckla sk kursmoduler beskrivna i form av läranderesultat (learning outcomes) i linje med de involverade utbildningarna

  • Prova på konceptet Mutual Trust och verifiera kursmodulerna inom ramen för partnerskapssamarbetet

  • Främja internationell mobilitet inom yrkesutbildning

  • Utveckla utbildningssystemen genom införandet av ett koncept för erkänt europeiskt lärande för elever inom yrkesutbildning.

Resultatet av projekt blev:

  • Fyra kursmoduler beskrivna i form av läranderesultat som går att tillämpa i utbildningar med inriktning på lastbilsunderhåll med tillhörande bedömningsupplägg.

  • Mutual trust som dokumenterats i partnerskapets Memorandum of Understanding.

  • Learning agreement för att kvalitetssäkra och förtydliga lärandeinnehållet och ansvarsfördelning under lärandeperioden utomlands för elev, sändande och mottagande organisation.

  • Verifierat konceptet Europeisk klasss som sedan rullar på i form av årliga europeiska utbyten av fordonselever mellan Sverige, Spanien och Frankrike.

För mer information, kontakta Stefan Eliasson, 0300-833546.