European Industrial Automation Class (EURIAC) – Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Konceptet Europeisk klass skapades inom ramen för Leonardo da Vinci-projektet ECT som skolan och Kungsbacka kommun medverkade i 2007-2009. Projektet genererade en rad positiva effekter och mycket goda resultat, vilket medförde att kommunen och skolan initierade en uppföljare i form av projektet European Industrial Automation Class (EURIAC). Projektet genomfördes 2011-2013 med medel från programmet Leonardo da Vinci Transfer of Innovation.

Syftet med EURIAC-projektet var att tillämpa konceptet Europeisk klass inom ramen för ett nytt partnerskap och med inriktning på utbildningsområdet industriell automation. Resultatet av projektet blev fyra kursmoduler i automationsteknik beskrivna mha sk läranderesultat (learning outcomes) som gör det möjligt för elever som läser utbildning med inriktning på automation/mekatronik att fortsättningsvis genomföra en del av sin utbildning på någon av partnerskapets skolor i Europa. Projektgruppen har även utformat de överenskommelser, dokument och avtal som krävs för att sända och ta emot internationella elever i utbildningen samt kvalitetssäkra och tillgodoräkna lärandet som sker utomlands.

Konceptet Europeisk klass bygger på det europeiska ramverket för meritöverföring inom yrkesutbildning (ECVET). I EURIAC-projektet tillämpades följande verktyg och system:

  • Units of learning outcomes
  • Learning agreement
  • Memorandum of understanding
  • Recognition process
  • Assessment procedure
  • Europass for mobility

Följande partners ingick i projektet utöver Elof Lindälvs gymnasium: Förvaltningen för Gymnasie och vuxenutbildning i Kungsbacka, Sverige; Optima, Finland; UTEK, Sverige; Wear Management, Schweiz; Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Tyskland;  ROC West-brabant, Nederländerna; Politeknika Ikastegia Txorierri, Spanien.

För mer information, kontakta Pernilla Öhberg, 0300-833557.