Gender equality in an added value chain (GEAVC) – Utlandspraktik på IN

Under perioden 2013-2015 medverkar Elof Lindälvs gymnasium som partner i projektet Gender equality in an added value chain (GEAVC) som ägs och koordineras av SKF Sverige AB i Göteborg. Övriga medverkande partners är SKF Tekniska gymnasium i Göteborg, Perstorps gymnasium i Perstorp och ABB Industrigymnasium i Västerås samt 18 mottagande företag i olika länder i Europa.

Inom ramen för projektet erbjuds yrkeselever på Elof Lindälvs Industritekniska program möjlighet att göra 3-9 veckors praktik på SKF i Tyskland.

Projektet finansieras med medel från programmet Leonardo da Vinci Mobilitet Yrkesutbildning.

För mer information, kontakta Pernilla Öhberg, 0300-833557.