Going far with European Vocational Education and Training (GOEUVET) – Utlandspraktik på RL, HA, HT, FT

Projektet GOEUVET sparkades igång den 1 september 2014 efter att ha fått finansiering inom ramen för det nya EU-programmet Erasmus+ Mobilitet Yrkesutbildning. Projektet koordineras och ägs av förvaltningen för Gymnasie och vuxenutbildning i Kungsbacka kommun.

Syftet med projektet är att under två år erbjuda ett 50-tal ungdomar som läser yrkesutbildning på Elof Lindälvs gymnasium en chans att göra praktik eller studera utomlands. Följande yrkesutbildningar ingår i projektet:

  • Fordons- och transportprogrammet
  • Hotell- och turismprogrammet
  • Handels- och administrationsprogrammet
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Det övergripande syftet med projektet Going far with European Vocational Education and Training är en strategisk satsning på att utveckla involverade yrkesutbildningar och att kompetensutveckla involverad personal genom internationalisering. Avsikten är också att utveckla utbildningarnas olika koncept för arbetsplatsförlagt lärande mha av det europeiska ramverket för meritöverföring inom yrkesutbildning (ECVET) så att de går att använda för att säkra kvaliteten på det utlandsförlagda lärandet.

För mer information, kontakta Pernilla Öhberg, 0300-833557.